POUŽÍVÁNÍ PRUTŮ

24.04.2014 

Protože hlavním zaměřením našeho výrobního programu je vývoj prutů lehké a ultralehké třídy, budou tyto instrukce plně odrážet vše, co je nezbytné pro úspěšný a bezproblémový rybolov s danou třídou rybářských prutů. Pokud bude vše, co bude napsáno níže, použito na pruty silnější třídy, bude to pro ně jen prospěšné.
Pokud určitý model prutu bude mít svá specifika, která vyžadují rozdílný způsob zacházení, pak potřebné doplňující informace budou k dispozici na webových stránkách v popisu daného modelu.
 
Tyto doplňující informace budou zpracovány a v tištěné podobě přidány k návodu k použití přívlačových prutů.
Tyto Instrukce jsou základní a jsou určeny jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří již mají velkou zkušenost z rybolovem bez ohledu na osobní preference.

 

                                           POUŽÍVÁNÍ PRUTŮ

Přívlačové pruty jsou určeny k lovu dravých a nedravých ryb pomocí umělých nástrah, které jsou vedeny navijákem nebo prutem po hladině, nebo ve zvolené úrovni vodního sloupce.
Nepoužívejte jako nástrahu živé nebo mrtvé ryby.


Kompozice prutu, navijáku a vlasce/šňůry musí tvořit vyváženou jednotu. Váha navijáku používaného s pruty ultralehké (UL) třídy nesmí přesahovat 220 g.
U prutů lehkých (L) to nesmí být více než 250 g a u prutů ostatních kategorií by váha navijáku měla být přiměřená.

Je nutné dodržovat váhu nástrah uvedených v testu prutu (To platí ne-jen pro nástrahy s váhou více než je doporučená maximální hmotnost, ale také pro použití nástrah vážících méně, než je doporučená minimální hmotnost.).

Používat vlasce/šňůry odpovídající údajům uvedeným na blanku prutu. Nebo v popisech toho, kterého prutu na našich webových stránkách.

Nastavení odporu brzdy navijáku musí odpovídat méně než 60% hodnotám správně zvoleného vlasce či šňůry.
UL a L prut nelze používat jako „štafetový kolík".
UL a L pruty nejsou určeny k průmyslovému lovu ryb a k lovu většího množství ryb během měřeného času.

Prut třídy UL a L se musí během lovu nacházet v ruce rybáře do té doby, dokud naviják nesundáme z prutu. Stojan na prut lze používat pouze pokud je konstruován tak, že jeho opěrné body se nacházejí v rozpětí délky rukojeti prutu.
 Během přechodů z jednoho místa na druhé, se blanky přenášených prutů nesmí dotýkat jeden druhého (mlátit o sebe) ani s jinými přenášenými předměty - podběrák aj.
Kromě toho při přenosu nasměrujte horní část prutu do opačného směru pohybu.
Třecí brzda cívky navijáku by měla být uvolněna na co nejmenší hodnotu.

Dynamika pohybu prutu při nahazovaní nástrahy by měla být plynulá, hladká, se zrychlující tendencí bez trhnutí, až do okamžiku uvolnění vlasce, a to bez použití příliš velkou síly.
 
Dodržením těchto a níže sepsaných informačních bodů si zajistíte dlouhou a bezproblémovou práci s vaším prutem, čímž uděláte radost sobě i nám.

                               RIZIKO ZASAŽENÍ BLESKEM/ELEKTRICKÝM VÝBOJEM:

                                         udar3.png

 Materiál z kterého jsou pruty postaveny, obsahuje grafit, a ten je vodivý. Proto je lov během bouřky anebo v blízkosti elektrického vedení životu nebezpečný. Je také životu nebezpečné zvedat prut nebo jej nosit na rameni při pohybu pod vedením vysokého napětí. Je nutné dát prut co nejníže a pronést jej rovnoběžně se zemí.Vybírejte si proto místa pro rybaření mimo elektrické vedení, transformátorové rozvodny a další výkonná zařízení.
Je nebezpečné lovit z lodi během bouřky. Pravděpodobnost úderu blesku je velmi vysoká.
Prut, jako každý vysoký, osamělý předmět, může přitáhnout elektrický výboj.
Připomínáme vám, že rybaření v bouřce je nebezpečné. Blíží-li se bouřka, okamžitě opusťte nádrž a jděte co nejdále od pobřeží. Voda je vynikajícím vodičem elektrického proudu.
Úder blesku se šíří kolem nádrže v okruhu 100 m.


                            POŠKOZENÍ ZA VŠEDNÍHO DNE A BĚHEM PŘEPRAVY:

K případům, že je prut zlomen ještě dlouho předtím, než se s ním jeho majitel ocitne u vody, dochází bohužel celkem často. Chceme vás upozornit na nejčastější chyby, týkající se manipulací s rybářskými pruty.

Za účelem ověření pružnosti se špička prutu často tlačí silou na stěnu nebo se špička drží v ruce a zkouší se jak se prut ohýbá.
Nedochází k rozdělení zatížení po délce blanku, který je konstrukčně postaven tak, aby kladl odpor rybě, ale nadbytečné zatížení se koncentruje v oblasti špičky, což může mít za následek zlomení prutu! Obdobným výsledkem končí také zkoušky pevnosti, při nichž rybář ohýbá prut rukama do tvaru písmene U nebo připevní k vlasci závaží a testuje, jakou maximální zátěž může prut vydržet. Podobnými způsoby prut netestujte a chovejte se k němu šetrně.
Stejně často se vyskytují poškození způsobená nárazem! Dochází k nim jak při pádu prutu, tak i v případě neopatrné manipulace doma nebo na rybách.
Pruty musí být umístěny stále v pouzdrech s oddělenými komorami pro každý díl. Při převozu je nutné používat pevný tubus! Transport smontovaného prutu a navijáku končí často poškozením prutu! Nedodržení těchto pokynů vede dříve či později k poškození nebo zlomení prutu.

                                            POKYNY K SESTAVENÍ PRUTŮ:

Základním pravidlem k sestavení teleskopických prutů je dodržet správné pořadí. Jednotlivé díly začínáme vytahovat postupně od špičky a kontrolujeme přitom pevnost spoje .
Pokud je prut vybaven očky, pak je nutné zajistit, aby byly jednotlivé díly ve správném osovém postavení . Skládání prutu se provádí v opačném pořadí, tedy od spodního dílu ke špičce.

Právě při skládání tleskopických prutů dochází často ke zlomení špičky. Tomu se vyhneme tím, že budeme při zasunování držet díl ne přímo za špičku , ale spíše v dolní části špičkového dílu .
Sestavení dvou- a vícedílných prutů s trnovými spoji se provádí ve stejném pořadí, tedy od horních dílů ke spodním. Zvláštní pozornost by měla být věnována čistotě jednotlivých částí spoje.

Pokud má spoj kolíkovou redukci, potom je třeba, aby mezi nimi, po spojení obou dílů, zůstala mezera 4 - 5 mm. Samozřejmě, že nezávisle na druhu spoje, musí být spojení pevné.

Při skládání vícedílného prutu je nutné dbát na to, aby se rozpojované díly nacházely opravdu v jedné ose! Pokud tomu tak nebude, může dojít k poškození spoje nebo jeho částí .


Přílišné úsilí při skládání vícedílných prutů může vést k zadření spoje! V takovém případě je důležité, aby se rozkládání ujaly dvě osoby. Díly je nutné omotat kousky tenké pryže nebo neoprénu a oddělení dílů od sebe se provede lehkým otáčením na opačné strany.

                                                POŠKOZENÍ PŘI RYBOLOVU: 

Důvodem pro zlomení mnoha prutů je nepozornost samotného rybáře. Velmi často se během provlékání vlasce skrze očka na jedno z oček zapomene  a tím vznikne později v dané části blanku přetížení, jehož následkem je nutně zlomení prutu.

V průběhu rybolovu pravidelně kontrolujte sesazení spojů jednotlivých dílů prutu, jinak riskujete, že spolu s nástrahou vrhnete horní díl do vody nebo že zlomíte prut v blízkosti spoje dílů prutu.

Během lovu může rybář zlomit špičku prutu nebo rozbít špičkové očko tím, že si vůbec neuvědomí, že se nástraha dostala do kritické blízkosti špičkového očka

Když ryby berou, rybáři často riskují. Ke konci přitahování nástrahy zrychlí navíjení, aby neztráceli čas a mohli zase co nejrychleji nahodit. Zrychlená nástraha vyletí z vody, trefí špičku nebo blank prutu a poškodí ho .

Když zajede ryba při zdolávání pod loď, vedou pokusy o její zastavení za pomoci prutu často k jeho zničení. Aby se prut nezlomil, je třeba ho sklonit dolů do vody a povolit o něco brzdu navijáku .

Nepokoušejte se zvedat chycenou rybu prutem nad hladinu! K tomu slouží podběrák .
Při nahazování se vždy vyplatí podívat se také za sebe, neboť tam se nám může nástraha za něco zachytit .

Ke zlomení prutu z kategorie UL a L, může při náhozu lehce dojít také tím, že budeme mít příliš dlouhý průvěs anebo pokud použijeme k náhozu příliš velkou sílu.
Dynamika pohybu prutu při nahazovaní nástrahy by měla být plynulá, hladká, se zrychlující tendencí bez trhnutí, až do okamžiku uvolnění vlasce, a to bez použití  příliš velkou síly.
V žádném případě s přívlačovými pruty nenahazujeme jako s nějakým kaprovým prutem!

Při vázce se nikdy nesnažte uvolnit nástrahu vyseknutím či tahem přes ohnutý prut! V takovém případě riskujete, že prut zlomíte nebo ho poškodíte. Zrovnatak poškodíte i naviják! V případě vázky je třeba ochránit si jakýmkoliv způsobem ruku, vlasec či šňůru na ni 2x omotat a pokusit se nástrahu tahem buď vyprostit anebo ji utrhnout. Prut se přitom nachází v paralelní rovině s napnutou šňůrou.

                             Rybaření při teplotách vzduchu pod nulou.

Rybaření při teplotách vzduchu pod nulou je možné, je však třeba mít na paměti, že teploty pod bodem mrazu negativně ovlivňují pevnostní charakteristiky blanků prutů a nevydrží obvyklé letní zátěže.
To platí zejména pro nárazová zatížení vyplývající z ostrého náhozu a ostrého záseku ryby.
V těchto případech musí být pohyby energické, ale hladké, s nízkou počáteční rychlostí na začátku pohybu. 
Musíte také vyloučit kontakt blanku prutu s různými předměty, větvemi, rákosím, částmi oděvu atd.
Při teplotách pod - 7°C mohou očka zamrznout, což může vést k přetížení blanku prutu při nahazovaní nebo blokování průchodu vlasce nebo šňůry skrz očka. To pravděpodobně povede ke zlomení blanku prutu.
A nezapomeňte, že všechny pohyby při náhozu by měly být energické, ale hladké.
 A při prvních projevech námrazy vlasce nebo šňůry musí být rybolov zastaven.
Je také třeba mít na paměti, že při vysoké vlhkosti může proces zamrzání oček a šňůry začít již při teplotách od -2°C.

                                   PÉČE O PRUTY A JEJICH USKLADNĚNÍ
Při dlouhodobém a mimosezónním skladování, skladujte pruty třídy UL a L pouze ve svislé poloze. Ukládání silnějších prutů tímto způsobem, bude pro ně jen přínosem.
K sušení prutů je nepřípustné využívat jakýchkoliv kamen nebo topení!
Také při přepravě se pruty nesmí nacházet na místě s příliš vysokou teplotou!
K čištění prutů používejte čistou vodu pokojové teploty!
Nepoužívejte mycí nebo čistící prostředky!celý článek zpět