Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
obchodní společnosti
Nordic Stage s.r.o.
se sídlem: Za Lesíkem 605, 107 00 Praha 10 - Dubeč
identifikační číslo: 261 86 772
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78020
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.nordicstage.cz


                                                                     ÚVODNÍ USTANOVENÍ
           Tyto podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Prodávající je/není plátcem DPH.
Tyto obchodní podmínky se nevztahují na právnickou nebo fyzickou osobu v rámci její podnikatelské činnosti.

                                                                           REGISTRACE
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
Registrační data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v našem internetovém obchodě, budou archivovány a veřejnosti nejsou přístupné.

                                                  OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Všechny ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou konečné, včetně DPH. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo není skladem nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky.
Kupující obdrží automatické potvrzení o převzetí objednávky. Kupní smlouva vzniká po odeslání e-mailu prodávajícího kupujícímu o vyřízení a odeslání zásilky.  Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.nordicstage.cz jsou závazné.
Pozor!   Nákup PRVNÍHO prutu značek Nordic Stage a Nordic Stage Kilt je možný pouze v našem kamenném obchodě. Nákup DRUHÉHO prutu těchto značek je možný i přes e-shop, s tím, že v poznámce objednávky uvedete, že PRVNÍ prut již byl u nás v kamenném obchodě v minulosti zakoupen. Před objednávkou prutu, je nutné si PŘEČÍST článek "POUŽÍVÁNÍ PRUTU".
 

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující se stává vlastníkem zboží po uhrazení celé kupní ceny, při jeho převzetí.

                                                             ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto odstoupení musí v dané lhůtě doručit:
 a) osobně 
 b) na e-mailovou adresu prodávajícího bykov.evgeny@gmail.com .
Oznámení od odstoupení od smlouvy musí obsahovat: jméno a příjmení spotřebitele, adresu spotřebitele, email, telefon, datum objednání, datum obdržení a číslo objednávky. Odstoupení od smlouvy Vám bude potvrzeno emailem.
Nepoužité zboží musí být prodávajícímu vráceno, v původním obalu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu již přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku.


                                                             PLATEBNÍ PODMÍNKY

V hotovosti - při osobním odběru v prodejně Nordic Stage s.r.o., Netlucká 632, 107 00 Praha 10 - Dubeč.

Dobírkou - v hotovosti při převzetí zboží od České Pošty na dodací adrese určené kupujícím v objednávce.

POŠTOVNÉ A BALNÉ
Paušální částka závisí na výši ceny objednaného zboží a pouze na území České republiky:
do 600,-Kč...............................125,-Kč
od 601,-Kč do 1200,-Kč...... .......100,-Kč
od 1201,-Kč do 2000,-Kč..............80,-Kč
od 2000,-Kč ..................... ....ZDARMA

Zahraničí: dle dohody-do úpravy systému.

                                                      PŘEPRAVA A DODACÍ LHŮTA
Přeprava pouze na dobírku Českou poštou. V případě, že je zboží skladem, je zpravidla vyexpedováno nejpozději do 2 dnů od obdržení objednávky. V opačném případě se s Vámi spojíme. Doba dopravy Českou poštou je podle zkušeností 2 až 3 dny, ale nemůžeme za poštu převzít garance.
Tak jako je kupující povinen dodat zboží na kupujícím určenou adresu, tak je kupující povinen zboží převzít při dodání. Kupující je povinen zboží a obal při převzetí zkontrolovat, v případě závad to neprodleně oznámit přepravci a nemusí od něj zásilku převzít.

                                       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE/ZÁRUKA)
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná reklamační lhůta 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.Pokud se vada projeví do šesti měsíců od přijetí, považuje se věc v okamžiku přijetí za vadnou, pokud kupující postupoval podle instrukce k používání zboží.
Mimo zákonných reklamačních lhůt, poskytujeme u některých vybraných produktů lhůty nadstandardní, o čemž se můžete informovat v popisech zboží.

Záruka se nevztahuje na:
1. vady vzniklé běžným používáním
2. vady vzniklé nesprávným používáním výrobku
3. nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci osobně v prodejně, telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží buď dovezte do prodejny anebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky přiložte doklad o nákupu (záruční list), důvod reklamace, popis vady, Vaše požadavky, Vaši adresu.
Zboží, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady.
Místem uplatnění reklamace je provozovna společnosti Nordic Stage s.r.o., Netlucká 362, 107 00 Praha 10 - Dubeč.
Reklamované zboží by mělo být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní, jako při prodeji. Bez těchto a výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.
Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace bezplatně. Reklamace bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, t.j. do 30-ti dnů od převzetí zásilky, pokud se obě strany nedohodnou na lhůtě delší. Prodávající může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za výrobek.