RB Company

RB Bug 
 
Horní strana nástrahy má žebrovaný povrch. Je vhodná výhradně k lovu na stojatých vodách anebo na vodách s velmi pomalým prudem.
RB Patnáctka  
 
Firma RB udělala k oslavě našeho patnáctiletého výročí unikátní mikro plandavku s názvem ´Patnáctka od RB´. Kvalita zpracování je na úrovni klenotnického šperku. A technologie výroby taktéž...
RB- Nordic Stage Bykovky 
 
RB Delfi 
 
Pojmenování třpytky je nevydařené. Tvar, lépe řečeno, profil, vyvolává spíše asociaci velblouda nebo barchanu. Varianty povrchu jsou tedy: zlatá nebo mosazná, ale i písková žárné pustiny.Třpytkou se prolínají motivy třpytek Kastmaster. Další pokus vylepšit prototyp.
RB Admiral 
 
Třpytka na mohutné a hluboké toky. Pracuje v podmínkách rozdílně rychlých prouděních a peřejích, v jámách pod skalami, ve vratných proudech.
RB Exklusive 
 
Třpytka je určena k cílenému, selektivnímu lovu velkých štik, o váze zhruba od 4 kilogramů, které opustily mělčiny a přemístily se na hrany jam a hlubokých říčních koryt.
RB Triumph 
 
Třpytka je stvořena k prochytávání okrajů a hran hlubokých jam na silných proudech řek.
RB Kamchatka + 
 
Vnitřní povrch třpytky je hladký, jelikož od vnitřního, vydutého povrchu, se do značné míry odvíjí její pohybová hra.
RB Leader 
 
Předlohou dané plandavce byla stará, ještě sovětská "candátovka", o čemž výmluvně hovoří nápisy na těle nástrahy (lité z mosazi) a stylizované zobrazení candáta.
RB Lord 
 
Překvapivě krásná plandavka se zobrazením hlavy trofejního tajmena na lícové straně. Jedinečná nástraha, schopná pracovat tam, kde prakticky všechny tovární třpytky přestávají fungovat.
RB Premium 
 
Premium je klasická plandavka – "štikovka". Nástraha je dlouhá 72 mm a váží 22 gramů. Příznačným znakem všech nástrah této řady, jsou v mosazi vyvedené autorské umělecké reliéfní obrázky.
RB Tunguska 
 
Tunguska byla vytvořena k lovu velkých štik na větších řekách tajmenového pásma na Sachalinu a v Mongolsku. V létě, kdy mají řeky nižší stavy, směřují velké ryby k ústím bystřin a potoků, s čistou a studenější vodou.
RB Secret 26 
 
Třpytka k lovu na řekách se středním a rychlým prouděním. K lovu středně velkých dravců – okounů, tloušťů, menších štik.